Εκκενώσεις   Βόθρων
Μεταφορά Λυμάτων
Αναλαμβάνουμε εκκενώσεις σε
check Απορροφητικούς Βόθρους
check Βιολογικούς Βόθρους
check Στεγανούς Βόθρους
check Δεξαμενές
check Λιποσυλλέκτες
check Βόθρους Ομβρίων
check Φρεάτια Ασανσέρ & Υπογείων Χώρων
Παρέχουμε Υπηρεσίες σε
check Οικίες checkΠολυκατοικίες
check Εταιρίες check Εργοστάσια
check Δημόσιες Υπηρεσίες

Παρέχουμε την Δυνατότητα
check Μηνιαίων Συντηρήσεων Πολυκατοικιών
check Συμβάσεων με Εταιρίες